De organisatie

Stichting Wereldwinkel Dordrecht is op 21 augustus 1981 opgericht. Het doel van de stichting is door het verkopen van Fairtrade producten de producenten te ondersteunen bij het opbouwen van een leefbaar bestaan. Daarom werken we zonder winstoogmerk en alleen met vrijwilligers.

Het bestuur

De Wereldwinkel heeft in principe een bestuur van vijf mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid en nemen besluiten.

De coördinatiegroep

Om de taken in de Wereldwinkel goed te laten verlopen is er een coördinatiegroep. In die groep zitten medewerkers die zich bezighouden met de inkoop en de afwikkeling daarvan, het etaleren en inrichten van de winkel, het organiseren van acties en andere zaken die nodig zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

Algemene vergadering

De Algemene vergadering is bedoeld voor alle medewerkers. Indien mogelijk komen ze 1 keer per maand bij elkaar en hebben dan werkoverleg.

Tijdens deze vergadering worden een aantal vaste zaken geregeld het bespreken van de bestuursbesluiten, het doen van mededelingen en bespreken van dingen die de medewerkers van belang vinden. Informatie over producten, producenten en omgaan met klanten hebben regelmatig de aandacht tijdens deze vergaderingen.

Jaarverslagen lezen?

In de jaarverslagen is meer te lezen over onze doelen en activiteiten

202220212020