Welkom bij

Wereldwinkel Dordrecht

               

Over onze winkel

Visie & missie:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.


Wat wil de Wereldwinkel:

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.


Verkoopfilosofie:

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie:

De Wereldwinkel Dordrecht is ondergebracht in een stichting en is opgericht op 21 augustus 1981. In de statuten staan alle zaken vastgelegd met betrekking tot het doel van de stichting, doelverwezenlijking, geldmiddelen en samenstelling, taken en plichten van het bestuur.

Het bestuur:

De Wereldwinkel heeft een bestuur van vijf mensen en is verantwoordelijk voor het beleid. Zij kan vragen of anderen beleidsstukken willen opstellen, maar blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de te nemen besluiten.


De werkgroepen:

Om de taken van de Wereldwinkel naar behoren uit te voeren zijn er een aantal werkgroepen:


- Coördinatiegroep;
- Inkoop
- Winkelinrichting en etalage
- Public Relations & Publiciteit
- Kerstpakketten & grootverbruik
- Personeel

Naast alles wat door de werkgroepen gedaan wordt zijn er nog een aantal andere regelmatig terugkerende activiteiten.


Algemene vergadering:

Alle medewerk(ster)s, vormen samen de algemene vergadering. Elke tweede dinsdag/woensdag van de maand komen ze bij elkaar voor een overleg. Tijdens deze vergadering worden een aantal vaste zaken geregeld zoals de afstemming van het winkelrooster, het bespreken van de bestuursbesluiten, het doen van mededelingen enz.. Het is de bedoeling dat het tweede deel van de vergadering overblijft voor informatie en scholing.


Introductie en Scholing:

Deze activiteit omvat scholing en lezingen, video en diapresentaties over eerlijke handel, hoe vrij is de handel enz. De scholing voor de eigen medewerkers gebeurt in overleg met de werkgroep Personeel.


Wilt u ons jaarverslag 2017 lezen? Klik dan hier.

Wilt u ons jaarverslag 2015 lezen? Klik dan hier.
Wilt u ons jaarverslag 2016 lezen? Klik dan hier