Welkom bij

Wereldwinkel Dordrecht

Corontaine

Hieronder een verslag van enkele importeurs over
de producenten in ook voor hen moeilijke tijden.


De impact van de covid19 lockdown in Nepal.

Na de aardbeving van 2015 komt deze crisis extra hard aan. De impact is het grootst op de mensen die werken in productie en afhankelijk zijn van een dag tot dag salaris of per geproduceerd artikel worden betaald. Dit zijn de mensen die je nu op straat ziet zoeken naar voedseluitgiftepunten. Zij hebben soms dagenlang niets te eten. Dit zijn meestal migranten die oorspronkelijk niet uit de stad komen, maar vanuit dorpen in de Himalaya of andere afgelegen gebieden in Nepal naar de stad zijn gekomen voor werk. De impact is extra groot omdat deze mensen door de lock-down ook niet terug kunnen naar hun geboorteplaats. Daar hadden ze kunnen eten van de opbrengst van hun eigen land. Bovendien dreigt een recessie van ongekende omvang en er wordt gevreesd voor een torenhoge werkloosheid. Nepal moet het normaal gesproken vooral hebben van het toerisme en de gelden die binnenkomen via in het buitenland woonachtige Nepalezen. Beide bronnen van inkomsten vallen nu geheel weg.

Wat ons echt raakt, en wat nu duidelijker zichtbaar is dan ooit, is de impact van eerlijke en duurzame ondernemers en werkgevers. Wat we zien is dat deze werkgevers door het vuur gaan om werknemers door te betalen, maar zelf geen financieel vangnet hebben en vanuit de overheid geen support krijgen. Daarom blijven wij onze ondernemers steunen daar waar mogelijk. We ondersteunen door middel van renteloze leningen vanuit onze projectenrekening en daarnaast dragen wij bij aan het verstrekken van voedselpakketten aan diverse families.